Kunter Sigorta

Standart İstisnalar

  Müşteri Memnuniyeti
     
Sağlık Direkt : 0212 466 1996
Sağ. Gsm   0532 435 5994
Elementer : 0212 543 1567
Elem.Gsm : (0532) 236 46 67
Faks : (0212) 543 10 34


Sağlık Sigortası Genel şartları Madde 2 ve Madde 3'te belirtilen teminat dışı hallerden başka, aşağıda belirtilen durumlar bu sigorta sözleşmesi dışındadır:

1.Sigorta başvurusu sırasında veya öncesinde var olan ve bilinen herhangi bir hastalık, kusur veya şikayetin sorulduğu halde beyan edilmediği tüm durumlar, ileri yaşlarda ortaya çıksa dahi, tüm konjenital (doğuştan gelen) hastalıklar ve/veya yapı ve genetik bozukluk ve hastalıklar, genetik testler, motor ve mental gelişim bozukluğu, büyüme ve gelişme bozukluğu (Doğum Teminatının 4. bendinde tanımlandığı şekilde poliçeye eklenmiş ve doğum giderleri şirketimiz tarafından karşılanan çocuklar ile Poliçe Teminat Devamlılığı maddesi 3. bendinde tanımlandığı şekilde Ömür Boyu Yenileme Garantisi verilmiş sigortalıların doğuştan gelen hastalıkları teminat kapsamındadır.)

2.AIDS ve komplikasyonları, Aksigorta'da 01.09.2007 tarihinden sonra başvuru formu düzenlenerek, ilk defa sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin kondilom ve zührevi hastalıklar ile ilgili giderleri.

3.Ruh ve sinir hastalıkları, psikoterapi, psikiyatrist ve psikolog giderleri ile danışmanlık hizmetleri, tüm psikiyatrik ilaçlar ve bu ilaçların kullanımına bağlı komplikasyonlar ile tüm psikiyatrik yatışlar, zeka testi ve benzeri tetkikler, geriatrik tedavi giderleri, Alzheimer, Parkinson (Poliçe Teminat Devamlılığı maddesi 5. bendinde tanımlandığı şekilde Ömür Boyu Yenileme Garantisi verilmiş sigortalıların Alzheimer ve Parkinson hastalıkları teminat kapsamındadır), demans hastalığı, nöropsikiyatrik testler, psikososyal bozukluklar (gece işemeleri gibi) ile ilgili giderleri.

4.Alkol zehirlenmesi, alkolizm, alkol kullanımı sonucu doğan rahatsızlıklar ve kazalar, eroin, morfin veya benzeri uyuşturucuların kullanılması ve yoksunluk sendromu sonucu oluşabilecek her türlü giderler.

5.Dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük, parapant, delta kanatla uçma, motosiklet sporları ve bunlarla sınırlı olmayan diğer tehlikeli faaliyetler ile tüm yarışlar, tüm profesyonel sporların sonucunda meydana gelecek hastalık ve sakatlık ile ilgili giderler.

6.Tanımlamalar kısmında belirtilen gereksiz hastane tedavisi işlemleri.

7.Belirli bir semptom ve/veya hastalığa bağlı olmadan yapılan tüm işlemler. Poliçe kapsamında check-up teminatı olmadığı durumlarda check-up giderleri.

8.Hekim ücretleri, Türk Tabipleri Birliği Asgari Fiyat Tarifesinde karşılık gelen tutarın poliçede belirtilen katı ile sınırlıdır.

9.Yurt dışı teminatı seçilmediği durumlarda yurt dışındaki ayakta tanı, tedavi ve doktor muayeneleri.

10.Ek teminat olarak seçilmediği durumlarda diş, diş eti, çene eklemi, ağız çene cerrahisi, çene kemiği ile ilgili yapılan tüm muayene, ilaç giderleri ve işlemler.

11.Her türlü protez tamiri, meme ve penil protez, ortopedik tabanlık, boyunluk, dizlik, askı vb. her türlü yardımcı ve haricen kullanılan tıbbi malzemeler (tekerlekli iskemle, işitme cihazı, koklear implant, holter cihazı, uyku apnesi tedavisi için kullanılan her türlü aparey vb.) ve ilgili giderleri, organ naklinde vericinin masrafları, Aksigorta'da 01.09.2007 tarihinden sonra başvuru formu düzenlenerek ilk defa sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin uyku apnesi dışında her türlü nedene bağlı horlama ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler ile ilgili giderleri.

12.Sigorta Sözleşmesi'nin geçerlilik süresinde meydana gelen bir kaza veya hastalık nedeniyle ortaya çıkan bir kusurun düzeltilmesine yönelik olanların dışındaki tüm estetik ve plastik cerrahi işlemler; trafik kazası dışında diş ve burun ile ilgili estetik ve plastik cerrahi işlemleri (trafik kazasının trafik zaptı ile belgelendirilmesi zorunludur), yüzeysel varis tedavisi, şaşılık, görme tembelliği, estetik amaçlı aşı ve enjeksiyonlar, kozmetik ve estetik tedaviler, doktor nezaretinde yapılmış olsa dahi kaplıca, termal, otel ve benzeri tesislerde yapılan her türlü kür, rehabilitasyon, fizik tedavi giderleri, obesite tedavisi (ilaç, diyetisyen ve yağ kitle ölçüm testleri dahil), anoreksiya, masaj, diyet, jimnastik salonları, zayıflama merkezleri vb. konularla ilgili giderleri, estetik güzellik merkezlerinde yapılan tüm muayene, tetkik ve tedavi giderleri, her türlü meme küçültme ve büyütme ameliyatı ile ilgili giderler, Aksigorta'da 01.09.2007 tarihinden sonra başvuru formu düzenlenerek ilk defa sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin aynı seansta estetik işlemle birlikte diğer girişimler, saç dökülmesi ile ilgili tetkik, tedavi ve ilaç giderleri, telenjektazi, cilt hemanjiyomlarına yönelik tedaviler, keratokonus, ses ve konuşma terapileri, nazal valv girişimleri ile ilgili giderleri.

13.Akupunktur, homeopati, hidroterapi, jakuzi, hipnoz, ayurveda, mezoterapi vb. gibi alternatif tıp yöntemleri, anti-aging merkezlerinde yapılan tüm işlemler, alternatif tıp merkezlerinde yapılan muayene ve tüm tedavi giderleri, bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler, deneysel tedaviler ve deneysel aşamada olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili tüm giderler.

14.Gözdeki kırma kusuruna yönelik her türlü cerrahi tedavi.

15.İşitme kusuru tedavisi ve cerrahisi (kronik otit sekeli, kulak zarı onarımı hariç).

16.Kürtaj, infertilite (kısırlık), düşük araştırması ve hamileliğin gerçekleşmesinin sağ-lanması ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri (tüp bebek, follikül takibi, spermiyogram, adhezyolizis, mikro-enjeksiyon, tuboplasti vb.) histerosalpingografi (HSG), iktidarsızlık ve cinsel işlev bozuklukları ilgili tüm tetkik ve tedaviler, doğum teminatında belirtilen sık tekrarlanmayan doğum kontrol yöntemleri dışındaki doğum kontrol yöntemleri, cinsiyet değiştirme ile ilgili ameliyat ve tedaviler.

17.Alerjiye yönelik testler ve aşılanmalar (solunum fonksiyon testi, IgE ve serumda total eozinofili testleri hariç).

18.Herhangi bir sebep/kaza sonucu (trafik kazası hariç) oluşsa dahi nazal septum deviasyonu ve konka hipertrofisi.

19.Tetanoz, kuduz ve 0-6 yaş grubu koruyucu ve çocukluk aşıları ile yılda bir kez grip aşısı haricindeki tüm aşılar ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları.

20.Her türlü çocuk maması, çocuk bezi, biberon, emzik vb. çocukla ilgili sarf malzemeleri, tıbbi gereği olsa dahi sünnetle ile ilgili tüm masraflar.

21.Alkol, kolonya, her türlü sabun, şampuan, saç losyonu, lens solüsyonları, diş macunu, hidrofil pamuk, termometre, şeker ölçme stikleri ve kartuşları, buz kesesi, sıcak su torbası, tatlandırıcı vb. yardımcı tıbbi malzemeler, nemlendirici amaçlı ürünler, kozmetik, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ilaç giderleri, gözlük teminatının seçilmediği durumlarda gözlük, cam, çerçeve, kontakt lens giderleri.

22.Aksigorta'da 01.09.2007 tarihinden sonra başvuru formu düzenlenerek ilk defa sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin skolyoz operasyonları, 0-4 yaş arasındaki çocukların kordon kisti, hidrosel, her türlü fıtık işlemleri ile ilgili giderleri.

23.Aksigorta'da 01.09.2007 tarihinden sonra başvuru formu düzenlenerek ilk defa sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin resmen ilan edilmiş olan salgın hastalıklar ve karantina ile ilgili giderleri.

24.Sağlık kurumlarının veya doktorların uyguladıkları tedavi veya her türlü cerrahi müdahaledeki hatalar sonucunda doğacak giderler.

25.Kordon kanı alımı ve saklanması ile ilgili giderler.

 

 Web Tasarım  Web Yazılım www.editbs.com logo Edit Interactive © 2013 Kunter Sig. Ara. Hiz. Ltd. Şti.